Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp waar de laatste jaren veel over gesproken wordt. En dat is logisch. De gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt bij de veel bedrijven en organisaties. Daarnaast is het de verwachting dat de meeste mensen straks ook langer door zullen werken. Het is dus verstandig om als organisatie werk te maken van de inzetbaarheid van uw medewerkers op de langere termijn. Om werk te maken van duurzame inzetbaarheid.

Maar hoe gaat u daar als werkgever mee aan de slag? Hoe zorgt u ervoor dat uw werknemers duurzaam inzetbaar zijn? Wat kunt u doen om uw medewerkers langer en gezonder aan het werk te houden? Hoe blijven uw medewerkers gemotiveerd? Hoe kunt u de ontwikkeling van uw werknemers faciliteren en sturen? Hoe blijven uw medewerkers goed inzetbaar bij alle veranderingen die spelen binnen uw organisatie? Kortom: hoe houdt u uw medewerkers duurzaam inzetbaar?

Gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid
Speciaal voor organisaties die hun medewerkers willen blijven ontwikkelen om goed in te kunnen spelen op veranderingen, heeft Impact uit Groningen een programma samengesteld. Het is bedoeld voor organisaties die de kwaliteiten en ervaringen van hun medewerkers in alle fases willen blijven benutten.

Onze werkwijze
Aan de hand van een Quick scan formuleren we samen met u de koers binnen uw organisatie in termen van ontwikkelings- en opleidingsvraagstukken. Op basis van deze analyse brengen we de benodigde competenties en functieprofielen in kaart. Door de gewenste situatie te vergelijken met de bestaande uitgangspunten stellen we een ontwikkel traject op, waarbij gedragsvariabelen en opleidingsaspecten (kennis en kunde) vaste onderdelen zijn.

Resultaat
Wanneer wij samen met u aan de slag gaan met duurzame ontwikkeling, blijven uw medewerkers zich ontwikkelen en hebben ze daardoor een meerwaarde voor de organisatie en ook voor zichzelf. Oftewel: wendbare en weerbare medewerkers en een organisatie die de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien.

Duurzame inzetbaarheid

Meer informatie over duurzame inzetbaarheid vindt u in onze brochure.

Impact Groningen

Impact Groningen
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen
Telefoon: 050 - 790 11 01


sitemaploopbaanontwikkelingoutplacementvan werk naar werk trajecten | duurzame inzetbaarheid